RISTIKON ANATOMIA > IS-KOVIS 3.9.2016
↶ Takaisin

IS-kovis 3.9.2016

Päivänä muutamana aloin miettiä sanaa kovis. Paitsi että on sana sellaisenaan, se löytyy tuona viiden kirjaimen yhdistelmänä myös muista sanoista. Asetin pääkuvalauseille tavoitteeksi, että kustakin sanasta löytyy tuo viiden kirjaimen yhdistelmä.

Pääkuvaan tuli lopulta kaksi puhekuplaa. Ensimmäisessä lukee ”Näen kirkkaasti tämän tehtävän ystävien tulevaisuuden” ja toisessa ”Meistä tämä tehtävä on peräseinästä. Menkööt laatijat huitsin Nevadaan”.

Pääkuvalauseet ovat:

• pystyyn lähtevä: SELKOVISIO IS-KOVISTA RATKOVISTA

• vaakaan lähtevä: KOVISKRITIIKKIÄ KOVISTELIJOILTA

Vanhaan tapaan (tämä on laskujeni mukaan 20. tälle palstalle kirjoittamani kovisselvitys) avaan niitä vihje/vastaussanapareja, joissa arvelen esiintyneen eniten kysymysmerkkejä. Pääasiassa nämä ovat rakennevihjeiden alueella. Muutama muukin on päässyt mukaan.

Käyn ensin läpi vaakasanat ylhäältä vasemmalta alas oikealle ja sen jälkeen pystysanat samassa järjestyksessä.

VAAKASANAT

• PSIN => NILI; vihjeestä ja vastaussanasta on molemmista jätetty i-kirjain pois samasta kohtaa: PISIN => NIILI

• aika ylhäällä keskellä on piirrosvihjeenä lentävä lintu; aina, jos tarjoutuu mahdollisuus vihjeittää useampi kuin yksi sana samalla vihjeellä, pyrin niin tekemään; tämä tulee yleensä sattumalta; tästä piirrosvihjeestä tulee kaksi alakkaista vaakasanaa: ELÄIN ja VAPAA

• ÄLYN OSA => INTEL; vastaussana on alku sanasta INTELLIGENSSI

• PONIJA => PANKIT; vihjeessä ja vastaussanassa on vaihdettu vokaalien paikkoja seuraavasti: PINOJA => PINKAT

• SELAAJAN TUTTU => OPERA; Opera on yksi nykyisistä nettiselaimista

• vihjeestä VETÄVIÄ tulee kaksi vastaussanaa: vaakaan AASI (juhta, joka vetää) ja pystyyn KAPAT (vetomittoja) (toinen tässä ristikossa tarjoutunut mahdollisuus vihjeittää kaksi sanaa samalla vihjeellä)

• TUOTETTU => TAKAT; vihjesanan viimeinen T-kirjain on alleviivattu eli se on sanan TAKA-T => TAKAT

• VOI TÄMÄN ; myös tässä on kahden vastaussanan vihjeitys yhdellä vihjeellä; nuoli vaakaan viittaa sanaan AROMI, jonka voi (pystyyn) TUTA

• NIILLÄ PUHTAIKSI => ANEET; viitataan kirkon aiemmin myymiin aneisiin, joilla voi ostaa itsensä puhtaiksi synneistä

• LETTOA KULKEVIA? => ETOLAT; LETTOA ja ETOLAT ovat toistensa anagrammeja

• SUIKALE => ALISTAA; vihjesanassa A-kirjain on alleviivattu, suikale = lista, tässä tapauksessa A on LISTAA eli ALISTAA

• SITRAN MARI => PANTSAR; tämä oli yksi tämän ristikon ns. pakkorakoja; huomasin, että saan laadituksi tuon alueen vastaussanalla PANTSAR; Sitrassa toimii johtajana Mari Pantsar, joka johtaa siellä Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teema-aluetta

• MAKA => JURO; tavut vaihdettu: KAMA => ROJU

• SAAREN LAAJUUS! => MANALA; vihjeen huutomerkki kertoo, että joku ajatuskieppi tästä löytyy; saari, johon viitataan on Man, jonka laajuus on ala, MAN ALA, MANALA

• NILANKIN KERA => TAPA; viitataan Helsingin kaupunginosaan Tapanila

PYSTYSANAT

• mies puhuu, puhekuplassa: OMISTAN TÄMÄN VAHVALLE OLUELLE => IVAPUHE; nelosoluelle (IVA) omistettu PUHE

• KUNTA (jossa kahden viimeisen kirjaimen alapuolella on oikealta vasemmalle osoittava nuoli) => IINAT; kunta tässä on II, jolla on AT (TA oikealta vasemmalle) eli IIN AT => IINAT

• BRITTITYÖNNIN => UKKOLA; britti = UK, työnnin = KOLA

• JOS PRE, JUST => SIIS; kun sanaan SIIS lisätään alkuun PRE, saadaan PRESIIS eli JUST

• KAIDIN PERÄÄN => EPUU; yhdessä KAIDEPUU

• 50 % KAUPUNKIA => NAAN ; kyseinen kaupunki on Naantali, naan puolestaan on erästä leipää

• TSUT -SAV => SARAH; vasemmalta oikealle luettuna VASTUST => HARAS; kun vielä lisätään loppuun i-kirjaimet, saadaan VASTUSTI => HARASI

• SUN HÄNTÄ AUTTAA? ARMI; hän = Armi, sun häntä = Armias, sanonta ”auta armias”

• SAALISTA => ALIAS; saali ja alias toistensa anagrammeja

• SOTIN => SATULAT; konsonantti S lisätty alkuun sekä vihjeessä että vastaussanassa: OTIN => ATULAT

• puhekuplassa: JUON AINA KLO 19.00 => TAPANIT; juoma tee on tässä kuvattu pelkällä kirjaimella T, JUON AINA = TAPANI

• NAAPURI VIRKA => KAKSIO; vaihdelma (Skytismi): etsitty naapuri on Viro, jossa o muutetaan ka:ksi eli KA:KSI O => KAKSIO

• SUUREMPAAN => SAVA; toinen laadinnan pakkorako, jossa sain oikean ala-aukion valmiiksi käyttämällä vastaussanana Tonavan sivujokea

Jos vielä jäi jotakin epäselväksi, kysy, niin vastaan lisää.

Tapaamme uuden koviksen parissa (ehkä joskus) lokakuussa.

Antti

Lataa ristikko tästä

↶ Takaisin